Czym jest tzw. Dobra Praktyka Cateringowa?

Prowadzenie firmy cateringowej to duże wyzwanie. Konieczne jest bowiem osiągnięcie zadowolenia klientów, dopasowanie się do wysokich standardów jakości, a jednocześnie zadbanie o zyski pozwalające na dalsze utrzymanie się na rynku. Jednym z ważnych obowiązków jest stosowanie się do tzw. Dobrej Praktyki Cateringowej. Czym ona jest? I jak stosować się do zawartych w niej zasad? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czym jest Dobra Praktyka Cateringowa?

Dobra Praktyka Cateringowa (angielski skrót to GCP – Good Catering Practice) to zestaw wymagań dotyczących procesu przygotowywania i serwowania posiłków cateringowych. Celem jest stworzenie potraw, które spełniają wysokie standardy i są w pełni bezpieczne dla klientów np. w czasie przygotowywania urodzin w Gdyni.

Stosowanie się do zasad opisanych w GCP sprawia, że potrawy są tworzone w sposób profesjonalny, klienci osiągają wysoki stopień zadowolenia, a produkcja przebiega zgodnie z zasadami higieny. Co ważne wymagania te obejmują także rodzaj stosowanych maszyn i sposób ich działania.

Jak stosować Dobrą Praktykę Cateringową w praktyce?

Stosowanie Dobrej Praktyki Cateringowej może przebiegać na kilka różnych sposobów.

Chodzi m.in. o:

  • staranne selekcjonowanie składników, które są zdrowe, a także dobre pod względem jakości, a także pochodzą od sprawdzonego, zaufanego dostawcy,
  • właściwe przechowywanie żywności, pod uwagę warto wziąć m.in. chłodzenie, które zapobiega rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów, a także zamrażanie zgodnie z obowiązującymi zasadami higieny,
  • profesjonalne serwowanie żywności, które pozwala na utrzymanie walorów estetycznych, ale także umożliwia zachowanie bezpieczeństwa potraw,
  • transportowanie potraw na wyznaczone miejsce – ważne jest zachowanie właściwych warunków transportu.
Czym jest tzw. Dobra Praktyka Cateringowa?