Jakie standardy epidemiologiczno-sanitarne muszą spełniać firmy cateringowe?

Decydując się na założenie firmy cateringowej, konieczne jest spełnienie szeregu wymogów oraz załatwienie sporej ilości formalności. Jest to nieco czasochłonne, jednak konieczne, aby zadbać o jak najwyższy poziom bezpieczeństwa epidemiologicznego. Stworzenie miejsca zgodnego z założeniami Sanepidu pozwoli na pozytywne przejście wszelkich kontroli, a także zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom spożywającym posiłki z danego miejsca.

Jakie wymogi epidemiologiczne są stawiane przed firmami cateringowymi?

Firmy cateringowe muszą spełniać podobne wymagania co stołówki czy restauracje. Najwięcej wymogów stawianych jest przed lokalem, w którym mają być przygotowywane posiłki. Bardzo ważna jest wysokość pomieszczeń. W części produkcyjnej musi ona wynosić minimum 3,3 m. Jeżeli jest niższa, konieczne jest zastosowanie dodatkowej wentylacji oraz zdobycie dokumentu odstępstwa. Pomieszczenia muszą być wyposażone w powierzchnie łatwo zmywalne, natomiast w oknach konieczne jest umieszczenie odpowiednich zabezpieczeń.

W lokalu firmy cateringowej musi być zapewniony dostęp do ciepłej i zimnej wody. Ponadto na powierzchni powinny zostać wydzielone osobne pomieszczenia na warzywa i owoce oraz jaja. W kuchni powinny znajdować się osobne strefy do przygotowywania żywności, jej pakowania oraz etykietowania. Co ciekawe, samochód, którym przewożone są dania, również powinien przejść kontrolę Sanepidu.

Jakie jeszcze wymogi musi spełnić firma cateringowa?

Osoby odpowiedzialne za przygotowywanie posiłków i półproduktów muszą mieć aktualne odpowiednie badania. W lokalu nie mogą przecinać się drogi czyste i brudne, a właściciel musi prowadzić na bieżąco notes HACCP i książkę kontroli. Nie mniej ważna jest umowa na wywóz odpadków, o wgląd, do której może poprosić kontroler Sanepidu.

Jakie standardy epidemiologiczno-sanitarne muszą spełniać firmy cateringowe?